املاک صنعتی فتح

ورود مشاوران

شرایط اجاره سوله

شرایط اجاره سوله

شرایط اجاره سوله

درباره اجاره سوله و یا سایر املاک صنعتی احتمالاً علاقه مندید که در مورد شکل سوله و نحوه تهیه متن قرارداد اجاره سوله اطلاعات کسب کنید. بنابراین با ما همراه باشید. ما می خواهیم نحوه نوشتن نمونه اجاره نامه را شرح دهیم.

عنوان فرم قرارداد اجاره سوله

همانگونه که می دانید سوله ها برای اهداف مختلفی استفاده می شوند. در بخشی با عنوان باید نوع استفاده از سوله را ذکر کنید. در واقع قصد چه نوع اجاره سوله دارید؟ به عنوان مثال ، اگر عنوان نمونه ای از قرارداد اجاره سوله صنعتی نوشته شده باشد ، معلوم می شود که سوله برای بهره برداری و کار صنعتی اجاره داده شده است. به همین ترتیب ، از “فرم اجاره + نوع فعالیت مورد نظر” برای نوشتن عنوان استفاده می کنیم.

همانطور که قبلا ذکر شد ، سوله ها می توانند منتقل شوند. حتی می توانید سوله را راه اندازی کرده و سوله را بدون توضیح بیشتر به مکان مورد نیاز خود منتقل کنید. سوال در مورد تعیین نوع استفاده زمانی مهم است که شما هم مکان و هم زمینی را که روی آن سوله ساخته شده در نظر بگیرید و بخواهید در آن مکان کار کنید. توضیحات اضافی در بخش موضوع قرارداد یا اجاره داده شده است ، زیرا عنوان عبارتی کوتاه است که به طور خلاصه محتوای کلی قرارداد را شرح می دهد.

جزئیات طرفین متن قرارداد اجاره سوله

خواه مستأجر باشید یا موجر ، اطلاعات شما باید دقیق و با جزئیات در متن قرارداد اجاره سوله نوشته شود. قرارداد اجاره سوله مانند هر قرارداد دیگری یک سند حقوقی است و در صورت لزوم ، قانون و دادگاه ، براساس آن ، افراد حاضر در قرارداد را می شناسد ، تعهدات آنها را درک می کند و بین آنها ارزیابی می کند. بنابراین لازم است جزئیات و اطلاعات طرفین به طور دقیق در متن قرارداد اجاره ثبت شود.

انبار یا سوله را می توان بین شخص حقیقی یا حقوقی اجاره داد. قانون یا مقررات خاصی وجود ندارد که اجاره به هر کس را منع کند. اگر شخص حاضر در فرم اجاره سوله شخص حقیقی باشد ، ذکر اطلاعاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، آدرس دقیق محل سکونت ، کد پستی و شماره تماس در قرارداد الزامی است.

اگر شخص حاضر در نمونه قرارداد اجاره شخص حقوقی است ، باید اطلاعاتی مانند نام شرکت ، شماره ثبت ، کد اقتصادی ، آدرس دقیق شرکت ، شماره تلفن ، نام نماینده و سمت نماینده را ذکر کنیم. در مثال قرارداد اجاره سوله صنعتی یا نمونه قرارداد سوله برای هر شغل ، اشخاص حاضر در قرارداد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به ثبت نام در سیستم ثنا هستند. ( در مورد اجاره نامه دستی لازم است اطلاعات لازم را کسب نمائید )

مورد اجاره

مورد اجاره در واقع سوله ای است که شما اجاره می کنید یا اجاره می دهید. همان موضوعی که این قرارداد برای آن نوشته و تهیه شده است. لازم به ذکر است که این واحد تجاری / تولیدی در نمونه قرارداد اجاره نامه شده ذکر شده است. به عنوان مثال ، نوشته شده است که یک واحد سوله با شش دانگ در یک منطقه خاص برای استفاده اجاره داده می شود (بدون در نظر گرفتن دلیل و فعالیتی که در نظر دارید) با پلاک اصلی و ثانویه جداگانه در این بخش ذکر آدرس دقیق سوله ضروری است.

تجهیزات و امکانات موجود در نمونه قرارداد اجاره سوله

تجهیزات و امکانات موجود در نمونه قرارداد اجاره سوله

بدون شک هر سوله بسته به نوع کاربری خود می تواند از مشخصات و ابعاد خاصی برخوردار باشد. به عنوان مثال ، هنگام اجاره سوله صنعتی باید در مورد مشخصات و ابعاد این نوع سوله صحبت کنیم. واضح است که یک نوع سوله را نمی توان در همه جا استفاده کرد. در این قسمت از فرم قرارداد اجاره سوله ، تجهیزات ، امکانات و مشخصات سوله اجاره ای به طور کامل و جزئی شرح داده شده است. اگر نمونه قرارداد اجاره سوله صنعتی نمونه مورد نظر ماست ، این سوله باید از امکانات ویژه ای در زمینه برق و گاز برخوردار باشد.

دوره اجاره در نمونه  قرارداد اجاره سوله

مدت اجاره قسمت مهمی از هر اجاره نامه است. اجاره نامه ها معمولاً برای یک سال بسته می شوند. اما ممکن است طرفین قرارداد توافق کرده باشند که قرارداد اجاره بیش از یک سال خواهد بود. شرایط مختلفی در این وضعیت بوجود می آیند. ممکن است در قرارداد یک ساله نوشته شده باشد ، اما موجر چنین است اطمینان و تعهد داد که قرارداد را تمدید خواهد کرد.

این قرارداد می تواند برای ۲ ، ۳ سال یا بیشتر نوشته شود و توضیح می دهد که این قرارداد هر ساله ۱۰ درصد افزایش می یابد. یا می توانید بدون افزایش قیمت قرارداد چند ساله ای بنویسید. اصولاً مدت اجاره به رضایت طرفین بستگی دارد. شما باید تاریخ شروع و پایان دقیق اجاره را در متن قرارداد اجاره سوله بنویسید.

مبلغ اجاره در نمونه اجاره سوله

در این بخش مبلغی را که قصد اجاره سوله را پس از توافق نامه دارید ، می نویسید. با امضای قرارداد طرفین موظف به پرداخت به موقع این مبلغ خواهند بود. ممکن است شما در ازای مبلغ مشخصی سوله را تعهد کرده باشید یا همزمان با گرفتن ودیعه اجاره ماهانه دریافت کرده باشید. در هر صورت ، این توافق نامه بین او در متن اجاره سوله نوشته و شناخته شده است.

سایر شرایط  در نمونه قرارداد اجاره سوله

تعهدات موجر و مستأجر در این قسمت از نمونه اجاره نامه نوشته شده و توضیح داده شده است. طرفین موظفند به آن عمل کنند و عدم دخالت هر یک از آنها به معنای اشتباه در جریان قرارداد است. این بخش را می توان با جزئیات کامل نوشت. اما در اینجا چند نمونه از شرایط قرارداد ذکر شده است ، به عنوان مثال:

مستأجر حق ندارد اجاره را بدون اطلاع مالك به شخص دیگری اجاره كند.

مستاجر با دانستن پروانه بهره برداری ، سوله را اجاره کرده و حق تغییر کاربری و تغییر پروانه بهره برداری را ندارد.

مستاجر موظف است تجهیزات و امکانات سوله را نگهداری کند و هرگونه خسارت و خسارت به آن وارد شود.

هزینه های جاری سوله و تعمیرات جزئی آن که ناشی از استفاده از مستاجر است ، به عهده مستاجر است.

قرارداد باید توسط طرفین امضا شود. پس از امضای موجر و مستاجر ، لازم است دو شاهد عاقل و بالغ قرارداد را امضا کرده و نمونه قرارداد اجاره سوله را شاهد باشند.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
Call Now Button